Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cookies Là Gì Và Cách Chúng Được Sử Dụng

Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, Website Cacuocguru.com có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của Website Cacuocguru.com đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:

(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các thao tác của bạn từ lần cuối cùng bạn ghé thăm website

(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi

(3) Các quảng cáo đăng trên Cacuocguru.com cũng có thể dùng các cookie của riêng họ.

Website Cacuocguru.com cũng sẽ tập hợp thông tin nào đó về việc sử dụng Website Cacuocguru.com của bạn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ bạn truy nhập. Ngoài ra, Website Cacuocguru.com cũng có thể thu thập những thông tin về phần cứng, phần mềm trên máy tính của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu.

Thông Tin Của Bạn Được Sử Dụng Như Thế Nào

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để Cacuocguru.com, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website Cacuocguru.com, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do Website Cacuocguru.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi cho bạn email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website Cacuocguru.com. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Thông Tin Của Bạn Có Thể Chia Sẻ Với Ai

Chúng tôi có thể để lộ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như các mối quan tâm hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Những Biện Pháp bảo mật

Ngoài người quản trị Website Cacuocguru.com hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Website Cacuocguru.com ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Website Cacuocguru.com có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.